สถานการณ์การผลิตผลไม้ปี 66 ผลผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้น

1664 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สถานการณ์การผลิตผลไม้ปี 66  ผลผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้น


ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 1/ 2566 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลและโลจิสติกส์ ได้รายงานสถานการณ์การผลิตไม้ผลภาคตะวันออก ปี 2566 ต่อที่ประชุม

          โดยระบุว่า ทุเรียน คาดการณ์ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น จากการปลูกแทนยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผลอื่นๆ ราคาดีเป็นที่พึงพอใจมาตลอดระยะเวลา 6 – 7 ปี จูงใจให้เกษตรกรดูแลบำรุง ใส่ปุ๋ยทั้งการจัดเตรียมแหล่งน้ำสำหรับดูแลสวน

ส่วน มังคุด คาดการณ์ผลผลิตลดลง เนื่องจากเนื้อที่ให้ผลลดลง เกษตรกรโค่นต้นมังคุดเพื่อปลูกทุเรียนทดแทน และโค่นสางต้นมังคุดในสวนผสมให้มีที่ว่างในสวนเพิ่มมากขึ้น ปีที่ผ่านมา มังคุด ออกดอกติดผลมาก ทำให้ปีนี้ต้นที่ยังไม่สมบูรณ์หยุดพักต้นและสะสมอาหาร สภาพอากาศแปรปรวน ฝนตกชุกต่อเนื่อง ทำให้มังคุดในระยะปากนกแก้วแตกใบอ่อน ต้องสร้างใบแก่ใหม่

เงาะ คาดการณ์ผลผลิตลดลง เนื่องจากเนื้อที่ให้ผลลดลง เกษตรกรโค่นต้นเงาะเพื่อเปลี่ยนไปปลูกทุเรียน ฝนตกชุกต่อเนื่อง สภาพอากาศไม่เหมาะสมต่อการออกดอกติดผล เกษตรกรโค่น / ตัดแต่งกิ่งเงาะ ต้นใหญ่ที่มีอายุมากเพื่อควบคุมความสูงให้ง่ายต่อการเก็บเกี่ยว ทำให้ผลผลิตต่อต้นลดลง

ลองกอง คาดการณ์ผลผลิตลดลง เนื่องจาก เนื้อที่ให้ผลลดลงจากการโค่นสางต้นลองกองในสวนทุเรียนออก เพื่อดูแลทุเรียนและไม้ผลอื่นๆ ที่ราคาดีกว่า ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลง ส่วนใหญ่เป็นสวนผสม เกษตรกรไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ทั้งนี้การผลิตผลไม้ภาคตะวันออกใน 3 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ระยอง และตราด

ทุเรียน ผลผลิตในปี 2565 รวม 732,330 ตัน ปี 2566 คาดว่าจะมีผลผลิต 756,465 ตัน เพิ่มขึ้น  24,135 ตัน หรือ 3.30 และจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากสุดในเดือนเมษายน

มังคุด ปี 2565 มีผลผลิต 188,553 ตัน ปี 2566 คาดว่าจะมีผลผลิต 184,632 ตัน ผลผลิตลดลง 3,921 ตัน หรือร้อยละ -2.96 มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากสุดในเดือนเมษายน

เงาะ ปี 2565 มีผลผลิต 104,819 ตัน ปี 2566 คาดว่าจะมีผลผลิต 102,292 ตัน ผลผลิตลดลง 2,227 ตัน หรือร้อยละ -2.41 มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากสุดในเดือนพฤษภาคม

ลองกอง ปี 2565 มีผลผลิต 216,420 ตัน ปี 2566 คาดว่าจะมีผลผลิต 202,204 ตัน ผลผลิตลดลง 14,216 ตัน หรือร้อยละ -6.57 มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากสุดในเดือนกรกฎาคม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้