ผลการทดลอง ชีวภัณฑ์ ควบคุมรากเน่าโคนเน่าในทุเรียน

4772 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผลการทดลอง ชีวภัณฑ์ ควบคุมรากเน่าโคนเน่าในทุเรียน

โรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียนนับเป็นปัญหาที่สำคัญมากต่อการปลูกทุเรียนซึ่งมีสาเหตุ
เกิดจากเชื้อรา Phytophthora palmivora Butler (1919) จึงได้ทำการศึกษาหาวิธีป้องกันกำจัด
โดยชีววิธี   เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการป้องกันกำจัดโรค

ดำเนินการทดลองตั้งแต่มกราคม 2553 ถึง  กันยายน 2558
ที่กลุ่มวิจัยโรคพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ และแปลงเกษตรกร อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
โดยทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อและผลิตภัณฑ์ผงเชื้อ Bacillus subtilis 5102
เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน

พบว่า สารกรองจากเชื้อแบคทีเรีย B.subtilis 5102 ที่เลี้ยงในอาหารเหลวมันฝรั่งน้ำตาลสามารถ
ยับยั้งเชื้อรา P. palmivora ได้เป็น
เวลานานถึง 30 วัน ผลิตภัณฑ์จากเชื้อ B. subtilis 5102
สามารถรักษาโรครากเน่าโคนเน่าของ
ทุุุเรียนได้โดยต้นที่ได้รับการรักษาด้วยการลอกเปลือกบริเวณที่เป็นโรคและ
ทาด้วยผลิตภัณฑ์ผงเชื้อ B.
subtilis 5102 จ านวน 4 ครั้ง จะเริ่มหายเป็นปกติโดยเนื้อเยื่อส่วนที่เป็นแผลสีน้ำตาล
ที่เป็นบริเวณ
กว้างจะเปลี่ยนเป็นแผลจุดเล็กสีน้ำตาลกระจายตัวไม่รวมตัวกันโดยเนื้อเยื่อบางส่วน
เริ่มกลับเป็น
เนื้อเยื่อปกติมีสีขาว ต้นทุเรียนมีลักษณะสมบูรณ์ฟื้นตัวใบตั้งมีสีเขียวสดใส

ต้นที่ใช้ผลิตภัณฑ์ผงเชื้อ B. subtilis 5102 มีระดับคะแนนการเป็นโรคต่ำกว่าการใช้สารเคมีเมทาแลกซิล

การใส่ผลิตภัณฑ์ผง
เชื้อ B. subtilis 5102 สามารถลดปริมาณสปอร์แรนเจียมในดินของเชื้อรา P. palmivora
สาเหตุ 
โรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ส่วนการปลูกเชื้อในเรือนทดลองโดยใช้วิธี
ทาแผลบนต้นยังไม่ใช่วิธีการที่ดีที่ใช้ในการทดสอบเนื่องจากปัจจัยที่ทำให้ต้นทุเรียนตายอย่างรวดเร็ว
มิได้เกิดจากเชื้อรา P. palmivora เพียงอย่างเดียวแต่อาจเกิดจากการปิดกั้นทางเดินท่อน้ำท่ออาหาร
ของผลิตภัณฑ์ในแต่ละกรรมวิธี ยกเว้นการใช้น้ำหมักของเชื้อ B. subtilis 5102 ในกากน้ำตาล
สนับสนุนให้ต้นทุเรียนรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้