ไวต์ออยล์ 1 ลิตร คุมไข่ ยับยั้งการลอกคราบ ราคา ปลีก/ส่ง

29982 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ไวต์ออยล์  1 ลิตร คุมไข่ ยับยั้งการลอกคราบ ราคา ปลีก/ส่ง

ไวต์ออยล์ นำ้ข้น (ไวต์ออยล์ whiteoil) ใช้กำจัดแมลงหวี่ขาว และเพลี้ยแป้ง คุมไข่ สารป้องกันและกำจัดเพลี้ยและแมลงต่างๆ ดังนี้ ป้องกันเพลี้ยหอย เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไก่แจ้ส้ม ไรแดง แมลงหวี่ขาว หรือใช้ผสมกับสารเคมีช่วยเสริมฤทธิ์ยา เพื่อประสิทธิภาพออกฤทธิ์ป้องกันได้ดีขึ้นและนานขึ้น ปลอดภัยใช้กับ โครงการเกษตรปลอดภัย (IPM)

 

วิธีการใช้ อัตราการใช้ 30-50 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

รายละเอียด

- น้ำมันธรรมชาติ (Natural oil) ผลพลอยได้จากการสกัดน้ำมันปิโตรเลี่ยม ที่สามารถออกกำจัดแมลงศัตรูพืช ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงเมื่อเทียบกับสารเคมีสังเคราะห์

- ออกฤทธิ์โดยการขัดขวางการหายใจของแมลง ชะล้างไขมันที่ผนังลำตัวแมลง เช่น เพลี้ยแป้ง ลดการวางไข่ของแมลง เคลือบที่ไข่แมลงทำให้ไข่ไม่ฟักตัว

- สามารถใช้สารเสริมประสิทธิภาพ หรือการเสริมฤทธิ์สารกำจัดศัตรูพืชอื่น โดยการเสริมประสิทธิภาพเพิ่มกลไกการออกฤทธิ์อีกทาง

- ใช้ป้องกันกำจัดแมลงต่างๆ เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง ไรแดง แมลงหวี่ขาว ตลอดจนแมลงปีกแข็งชนิดอื่นๆ

- มีความปลอดภัยสูง โดยเฉพาะในพืชอาหาร เพราะเป็นผลพลอยได้จากธรรมชาติ และได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร ขนาด : 1,000ml
ในฉบับที่ผ่านๆมา ผู้เขียนเคยกล่าวว่าไวต์ออยล์และปิโตรเลียมออยล์ เป็นที่ยอมรับกันให้ใช้กับเกษตรอินทรีย์ได้ เนื่องจากอันตรายน้อยโดยเฉพาะการยอมรับว่ามีความปลอดภัยในระดับการบริโภค นอกจากนี้แล้วยังมีพิษน้อยต่อศัตรูธรรมชาติและแมลงมีประโยชน์ ในฉบับนี้เลยอยากให้ท่านผู้อ่านได้รู้จักไวต์ออยล์เพิ่มขึ้น
กลุ่มไวต์ออยล์และปิโตรเลียมออยล์ เป็นผลพลอยได้จากการสกัดน้ำมันปิโตรเลียม มีการใช้กันแพร่หลายมานานหลายศตวรรษ แต่ประสิทธิภาพอาจไม่เทียบเท่าสารเคมีสังเคราะห์ ไวต์ออยล์ (white oil) มีชื่อพ้องหลายชื่อ เช่น ไมเนอรอลออยล์ นิวทรอลออยล์ และพาราฟินออยล์ แต่ที่นำมาใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช ต้องเป็นเกรดที่ใช้กับพืชอาหาร (food grade) ในต่างประเทศให้มีการจำหน่ายไวต์ออยล์และปิโตรเลียมออยล์ ใช้กำจัดแมลงและไรศัตรูพืช โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตร แต่ในประเทศไทยเนื่องจากราชการต้องการคุ้มครองเกษตรกร ให้สามารถตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ผลิตที่กระทำผิด เช่น เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ไม่ถูกต้อง หรือมีฉลากไม่ตรงกับที่ขึ้นทะเบียนและขยายฉลากไว้ หรือมีการโฆษณาหรือนำสารไปใช้โดยมีการกล่าวอ้างสรรพคุณในการกำจัดศัตรูพืชเกินจากข้อเท็จจริง จึงกำหนดให้ไวต์ออยล์และปิโตรเลียมออยล์ เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ร่วมกลุ่มเดียวกันกับสารสกัดสะเดา เชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช (บีที ไวรัสเอ็นพีวี เชื้อราบิวเวอร์เรีย เชื้อราเมทาไรเซียม เชื้อราไตรโคเดอมา) โดยแตกต่างจากสารเคมีสังเคราะห์ที่รับขึ้นทะเบียนจะเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 สำหรับไวต์ออยล์ที่ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรในประเทศไทยมี รหัส Chemical Abstract Service (CAS) Registry Number (CAS number) เป็น 8012-95-1 คือสูตร 67%EC นอกนี้จะมีปิโตรเลียมออยล์ 83.9%EC ความแตกต่างขึ้นอยู่กับจำนวนอะตอมของคาร์บอนที่อยู่ในสูตรโมเลกุลหรือสูตรโครงสร้าง โดยปกติจะมีคาร์บอนอยู่ระหว่าง 21 – 25 ซึ่งจะมีผลทำให้ CAS number แตกต่างกัน
ข้อมูลความเป็นพิษ (ข้อมูลของไวต์ออยล์ 67%EC)
- พิษเฉียบพลันทางปากกับหนู มากกว่า 2000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ำหนักตัว
- พิษเฉียบพลันทางผิวหนังกับหนู มากกว่า 2000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ำหนักตัว
- พิษเฉียบพลันทางระบบหายใจกับหนู มากกว่า 1.593 มิลลิกรัม/ลิตร
จากข้อมูลข้างต้นสรุปว่าสารไวต์ออยล์ 67%EC จัดอยู่ในกลุ่มมีพิษน้อย (slightly hazardous) ตามการจำแนกขององค์การอนามัยโลก แถบสีในฉลากจึงเป็นสีน้ำเงิน
กลไกการออกฤทธิ์และการนำไปใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช
1.เป็นสารที่ทำลายแมลงทางกายภาพ (Physical poison) กลไกการออกฤทธิ์จะไปขัดขวางหรืออุดรูหายใจ(Suffocation) และดูดความชื้น (Desiccation) ในตัวแมลงทำให้แมลงตาย นอกจากนี้ยังไปชะล้างไขมันที่ผนังลำตัวของแมลงบางชนิด เช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย ไรแดง รวมทั้งไปเคลือบไข่ของแมลงทำให้ไข่ไม่ฟัก
2.มีผลต่อพฤติกรรมการวางไข่ของแมลง การพ่นสารไวต์ออยล์หรือปิโตรเลียมออยล์จะทำให้พืชมีกลิ่นเปลี่ยนไป ส่งผลให้ผีเสื้อเพศเมียวางไข่น้อยลง เช่น กรณีของแมลงวันทองพริก ลดการวางไข่เนื่องจากผิวของผลพริกเคลือบด้วยไขมัน ทำให้การลดการทำลายของแมลงวันทองในพริกได้
3. ใช้ในลักษณะของสารเสริมประสิทธิภาพ (Adjuvants) จากการวิจัยพบว่าการใช้สารกลุ่มนีโอนิโคตินอยด์ (อิมิดาโคลพริด ไทอะมีโทแซม โคลไทอะนิดิน ไดโนทีฟูแรน) ผสมกับไวต์ออยล์ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยแป้งในน้อยหน่า เพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง แมลงหวี่ขาวในผักชีฝรั่ง แมลงหวี่ขาวในกะเพรา เพลี้ยไฟในโหระพา โดยสารในกลุ่มน้ำมันจะช่วยเสริมหรือเพิ่มฤทธิ์ของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ส่งเสริมให้สารเกาะยึดติด หรือกระจายตัว และแทรกซึมผ่านชั้นไขมันของใบพืชโดยเฉพาะการใช้สารที่ออกฤทธิ์ดูดซึม นอกจากนี้มีรายงานว่าสารกลุ่มน้ำมันจะช่วยยืดอายุทำให้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอยู่ได้นานขึ้น เนื่องจากจะช่วยชะลอการระเหยตัว ป้องกันแสงแดด และป้องกันการชะล้างจากฝน อัตราที่ใช้สำหรับผสมสารเคมีอื่น อยู่ที่อัตรา 20 – 50 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
4.การใช้เป็นสารป้องกันกำจัดแมลงและไรศัตรูพืชโดยตรง สำหรับไวต์ออยล์ และปิโตรเลียมออยล์ มีงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรว่าสามารถใช้ป้องกันกำจัดแมลงจำพวกปากดูดหลายชนิด เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไก่แจ้ส้ม แมลงปากกัดหลายชนิด เช่น หนอนชอนใบส้ม รวมทั้งไรแดงในส้ม และทุเรียน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าป้องกันกำจัดโรคพืชบางชนิดได้ เช่น โรคราแป้ง โรคราดำ เป็นต้น สำหรับอัตราการใช้แบบสารเดี่ยวอยู่ที่อัตรา 50 – 150 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ขึ้นกับชนิดพืช และศัตรูพืช จากการวิจัยของผู้เขียนพบว่าแมลงหวี่ขาวในกะเพราและผักชีฝรั่ง สร้างความต้านทานต่อสารกลุ่มนีโอนิโคตินอยด์ จนทำให้การพ่นสารไวต์ออยล์เดี่ยวๆ มีประสิทธิภาพดีกว่า หรือช่วงที่ระบาดรุนแรงให้ใช้สารบูโพรเฟซีน 40%SC อัตรา 20 ซีซี หรือบูโพรเฟซีน 25%WP อัตรา 40 กรัม
ข้อควรระวัง
การใช้สารไวต์ออยล์และปิโตรเลียมออยล์อาจมีข้อจำกัดบ้าง เช่น ไม่ควรใช้ความเข้มข้นเกิน 1% หรือผสมสารที่มีส่วนผสมของคอปเปอร์ หรือซัลเฟอร์(กำมะถัน) สารโพรพาไกต์ เนื่องจากอาจเกิดความเป็นพิษต่อพืช (Phytotoxicity) มากกว่านั้นมีข้อมูลว่าไม่ควรใช้ในช่วงสภาพอากาศแบบฟ้าปิด หรือฝนจะตก เนื่องจากจะทำให้น้ำมันระเหยช้า หรือสะสมในพืชทำให้เกิดความเป็นพิษต่อพืชได้
ขอขอบคุณ บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล Material Safty Data Sheet ของสารไวต์ออยล์ เพื่อประกอบข้อมูลบทความนี้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้